Ogrzewanie gazowe

Inwestorzy, którzy mają dostęp do gazu ziemnego często decydują się na ogrzewanie za pomocą kotła gazowego. Należy pamiętać, że od skrzynki gazowej (często zlokalizowanej na granicy działki) należy wykonać przyłącze gazowe do budynku oraz wybudować kominy spalinowe.

Dużą korzyścią kotła gazowego jest modulowana moc grzewcza dzięki czemu zużywamy tyle gazu do ogrzania budynku, ile jest potrzeba w danym momencie.

Ogrzewanie gazowe

Jak Pracujemy

01

Spotkanie i analiza projektu

W trakcie rozmowy telefonicznej bądź spotkania omówimy założenia projektu oraz oczekiwania i wytyczne Inwestora. 

02

Wycena

Dobieramy odpowiednie urządzenia i materiały oraz przygotowujemy wycenę. Szczegółowo omawiamy z Inwestorem istotne elementy oferty oraz czasowe ramy wykonania zadania. 

03

Realizacja i odbiór

Po akceptacji wyceny podpisujemy umowę i przystępujemy do realizacji uzgodnionego zakresu robót. 
Po zakończeniu inwestycji przygotowujemy dokumenty niezbędne do odbioru. 

Skontaktuj się z Nami

Nasi specjaliści chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania.

DZIAŁ SPRZEDAŻY