Instalacje sanitarne

Specjalizujemy się w wykonywaniu instalacji wody, kanalizacji, cyrkulacji, wentylacji mechanicznej. Te instalacje wraz z grzewczymi stanowią serce budynku, a ich prawidłowe funkcjonowanie jest kluczowe dla bezawaryjnego użytkowania budynku przez długie lata. 

Dlatego już na etapie analizy projektu wnikliwie sprawdzamy czy wszystkie elementy zostały przewidziane (np. dodatkowy wodomierz na wodę ogrodową) lub jakie inne rozwiązania zaproponować Inwestorowi.

Jak Pracujemy

01

Spotkanie i analiza projektu

W trakcie rozmowy telefonicznej bądź spotkania omówimy założenia projektu oraz oczekiwania i wytyczne Inwestora. 

02

Wycena

Dobieramy odpowiednie urządzenia i materiały oraz przygotowujemy wycenę. Szczegółowo omawiamy z Inwestorem istotne elementy oferty oraz czasowe ramy wykonania zadania. 

03

Realizacja i odbiór

Po akceptacji wyceny podpisujemy umowę i przystępujemy do realizacji uzgodnionego zakresu robót. 
Po zakończeniu inwestycji przygotowujemy dokumenty niezbędne do odbioru. 

Skontaktuj się z Nami

Nasi specjaliści chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania.

DZIAŁ SPRZEDAŻY