6kwiecień

Z przyjemnością informujemy, że jako pierwsza firma instalacyjna na Warmii i Mazurach posiadamy uprawnienia CERTYFIKOWANEGO INSTALATORA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W ZAKRESIE FOTOWOLTAIKI wydawane przez URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO.

Gwarantuje to profesjonalny dobór instalacji fotowoltaicznej, osiągnięcie jak największej sprawności oraz minimalizacji kosztów związanych z instalacją przy możliwie jak największym uzysku energii ze słońca.