1wrz

W wakacje 2020 zrealizowaliśmy inwestycję polegającą na budowie kaskady pomp ciepła.
Zamontowaliśmy w sumie 120 kW mocy grzewczej, a dolne źródło składało się z 25 odwiertów pionowych.
Dzięki wnikliwiej analizie projektu  i dobremu zaplanowaniu robót cała inwestycja została sprawnie zrealizowana.

Tym samym budynek biurowy jest przygotowany na rozpoczęcie sezonu grzewczego.